ทะเลสาปฮารุนะ

ทะเลสาปฮารุนะนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาฮารุนะ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันกว้างใหญ่ไพรศาลในฤดูใบไม้ผลิก็จะมีสีเขียวสดชื่น  ในฤดูร้อนก็เป็นแหล่งหลบคลายร้อนได้เป็นอย่างดี  …

See detail

เบียคคุอิ ไดคันนง・จิกันอิน

เบียคคุอิ ไดคันนง ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีโชววะที่ …

See detail

โชรินซัง ดารุมะจิ

ตุ๊กตาดารุมะนำโชคที่เรียกว่าฮะริโกะ (ตุ๊กตาที่ใช้กระดาษติดแปะเพื่อขึ้นโครงรูป) ได้ถือกำเนิดมาจากวัดแห่งนี้ …

See detail

โดคุทรึคันนง โทคุเมเอ็น

ถ้ำแห่งนี้ใช้แรงงานคนในการขุดเจาะ มีความยาวกว่า400 เมตร  …

See detail

ยะมะนะ ฮะจิมังกู

ผู้คนนิยมกราบไหว้ขอพรเทพเจ้า ณ.ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อให้คลอดลูกง่ายปลอดภัย และเลี้ยงลูกได้ง่ายๆ …

See detail

ฮารุนะ จินจะ

เมื่อท่านเดินย่างก้าวเข้าสู่ประตูของศาลเจ้า ท่านจะรู้สึกเหมือนได้เข้าสู่โลกอีกโลกหนึ่ง ริมทางเดินจะมีสายน้ำที่ใสสะอาดไหลผ่านและแวดล้อมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ตลอดแนวทางเดินขึ้นสู่ตัวศาลเจ้า …

See detail