โชรินซัง ดารุมะจิ

ตุ๊กตาดารุมะนำโชคที่เรียกว่าฮะริโกะ (ตุ๊กตาที่ใช้กระดาษติดแปะเพื่อขึ้นโครงรูป) ได้ถือกำเนิดมาจากวัดแห่งนี้ สำหรับชาวเมืองทาคาซากิแล้ว ส่วนใหญ่มักจะขอสิ่งที่ต้องการจากตุ๊กตาดารุมะนี้ จึงกล่าวได้ว่าตุ๊กตาดารุมะ เป็นสิ่งที่ผูกพันธ์กับชาวเมืองทาคาซากิเป็นอย่างมาก และในวันที่6และ7เดือนมกราคมของทุกๆปี จะมีผู้คนกว่าสองแสนคนเข้าร่วมนมัสการขอพร ณ.วัดแห่งนี้ คนญี่ปุ่นนิยมซื้อตุ๊กตาดารุมะเพื่อขอในสิ่งที่ต้องการในปีนั้นๆ โดยจะใช้หมึกเขียนตาข้างหนึ่งให้กับตุ๊กตาดารุมะก่อน และใช้ความพยายามทำให้สิ่งที่ได้ขอไว้สมหวังแล้วหากสมหวัง จึงจะเขียนตาอีกข้างหนึ่งให้ตุ๊กตาดารุมะในอีกปีถัดไป

 

เซียมซีดารุมะ
ภายในตัวดารุมะตัวเล็กๆนี้ จะมีคำทำนายซ่อนอยู่ภายใน หลังอ่านคำทำนายเสร็จแล้ว สามารถนำกลับไปเป็นที่ระลึกได้

ลูกอมดารุมะซัง
น่ารักมาก จึงเหมาะที่จะซื้อหากลับไปเป็นของฝากอย่างยิ่ง

สถานที่ตั้ง:ทาคาซากิชิ  ฮะนะดะกะมะจิ 296
เบอร์โทรศัพท์:027-322-8800
URL:http://www.daruma.or.jp/