ฮารุนะ จินจะ

เมื่อท่านเดินย่างก้าวเข้าสู่ประตูของศาลเจ้า ท่านจะรู้สึกเหมือนได้เข้าสู่โลกอีกโลกหนึ่ง ริมทางเดินจะมีสายน้ำที่ใสสะอาดไหลผ่านและแวดล้อมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ตลอดแนวทางเดินขึ้นสู่ตัวศาลเจ้า และเมื่อท่านขึ้นถึงตัวศาลเจ้าแล้วจะรู้สึกสดชื่นเหมือนได้พักผ่อนทั้งกายและใจได้อย่างสิ้นเชิง ด้านหลังของตัวศาลเจ้าหินที่มีรูปทรงแปลกๆที่ทำให้ท่านรู้สึกตื่นตาตื่นใจ

สถานที่ตั้ง:ทาคาซากิชิ ฮารุนะซังมะจิ 849
เบอร์โทรศัพท์:027-374-9050
URL:http://www.haruna.or.jp/