กุนมะเค็นริทสึ นิฮง คินุ โนะ สะโตะ

จังหวัดกุนมะตั้งแต่สมัยโบราณกาลเป็นต้นมานั้นถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันอย่างกว้างขวางดังนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เพื่อเผยแผ่ประวัติศาสตร์การเลี้ยงไหมเพื่อนำไปทอเป็นผ้าไหมและแนะนำคุณค่าของไหมซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติอันงดงามให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์ท่านยังสามารถลองร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทดลองประดิษฐ์งานฝีมือที่ทำมาจากรังไหมหรือกิจกรรมทอผ้าด้วยมืออีกทั้งยังมีกิจกรรมการย้อมสีอีกหลายหลากชนิดให้ร่วมสนุกอีกด้วยจึงถือได้ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางรวบรวมความรู้เกี่ยวกับไหมไว้อย่างครบครัน

สถานที่ตั้ง:ทาคาซากิชิ คะเนะโคะมะจิ 888-1  
เบอร์โทรศัพท์:027-360-6300
เวลาเปิดบริการ:9:30~17:00(หยุดทุกวันอังคาร)
อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผู้ใหญ่ 200 เยน นักศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 100 เยน นักเรียนชั้นต่ำกว่ามัธยมต้นไม่เสียค่าเข้าชม
※ค่าเข้าชมนิทรรศการ ผู้ใหญ่ 400 เยน เด็ก 250เยน นักเรียนชั้นต่ำกว่ามัธยมต้นไม่เสียค่าเข้าชม
URL:http://www.nippon-kinunosato.or.jp/