ทาคาซากิชิ เซ็นเรียว โชคุบุทสึเอ็น

เปรียบประหนึ่งสวนสนุกที่ถ่ายทอดถึงศิลปะวัฒนธรรมในการย้อมผ้าแบบโบราณ ภายในมีสวนจัดแสดงพันธุ์พืชที่ใช้ในการย้อมผ้าหลากหลายชนิด ท่านจะรื่นรมย์กับธรรมชาติอย่างสนุกสนาน และยังมีกิจกรรมลองย้อมสีผ้าจากสีพืชธรรมชาติ และการยอ้มผ้าด้วยคราม ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง หากท่านมีเวลาขอเชิญท่านลองร่วมกิจกรรมนี้ดู แต่ต้องจองคิวก่อนล่วงหน้า และยังมีกิจกรรมทดลองย้อมผ้าเช็ดหน้าด้วยคราม ราคา 600เยน และทดลองย้อมผ้าโพกศรีษะ ราคา 1000 เยน ไว้ให้ท่านลองร่วมสนุก

สถานที่ตั้ง:ทาคาซากิชิ เทะระโอะมะจิ 2302-11 
เบอร์โทรศัพท์:027-328-6808
เวลาเปิดบริการ:9:00~16:30 วันหยุด:ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์  ค่าเข้าเยี่ยม 100 เยน
URL:http://www.city.takasaki.gunma.jp/kankou/art/senryou.html