คามิทสึเคะ โนะ สะโตะ ฮะคุบุทสึคัน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงรูปปั้นของคนและสัตว์ที่ทำมาจากดินเหนียว เป็นศิลปะช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 5ยุคโคฟุน ซึ่งถูกขุดพบบริเวณเชิงเขาตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาฮารุนะ ซึ่งท่านสามารถลองทำมากะทามะที่ทำมาจากหิน (มากะทามะคือรูปปัดทรงหยดน้ำโค้งลักษณะคล้ายสัญลักษณ์หยินหยาง) หรือเครื่องประดับที่ทำมาจากพลาสติกได้ด้วย และในฤดูใบไม้ร่วงจะมีงานเทศการโคฟุนมะทสึริจัดขึ้นทุกปี ณ ช่วงเวลานั้นจะมีดอกคอสมอสบานสะพรั้งอยู่บริเวณฟุตะโกะยามะโคฟุนที่อยู่บริเวณข้างๆอีกด้วย จึงเนื่องแน่นไปด้วยผู้คนที่มาชื่นชมความงามของดอกคอสมอส

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถทำการลองทำเครื่องประดับจากพลาสติก หรือ มากะทามะได้โดยไม่ต้องทำการจองล่วงหน้า

สถานที่ตั้ง: ทาคาซากิชิ อิเดะมะจิ 1514          
เบอร์โทรศัพท์:027-373-8880
เวลาเปิดบริการ:9:30~17:00(ตัวพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมได้ถึง 16:30) 
หยุดให้บริการ:ทุกวันอังคาร(กรุณาติดต่อสอบถามก่อน)
อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผู้ใหญ่ 200 เยน นักศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 100 เยน นักเรียนอายุต่ำว่าชั้นมัธยมต้นและผู้สูงอายุตั้งแต่ 65ขึ้นไป ไม่เสียค่าเข้าชม