งานมันโดเอะ

งานมันโดเอะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคมของทุกๆปี เป็น การจุดตะเกียง เพื่อถวายแด่พระ พุทธเจ้า แสงสว่างของเทียนไขนั้น ทำให้เกิดความรู้สึกสงบอย่างบอก ไม่ถูกเลยทีเดียว