ฮารุนะโกะ ออนเซ็น ยูสุเกะ โมะโตะยุ

บ่อน้ำรอ้นออนเซ็นธรรมชาติที่ท่านสามารถชื่นชมกับทัศนีย์ภาพของทะเลสาปฮารุนะได้อย่างสบายใจ ท่านสามารถใช้บริการลงแช่น้ำร้อนออนเซ็นทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือจะพักค้างคืนก็ได้เช่นกัน

สำหรับผู้ที่มาพร้อมกับครอบครัวหรือมากับเพื่อนฝูง ท่านสามารถใช้บริการเช่าห้องพักแบบคอทเทจเพื่อสนุกสนานกันอย่างสะดวกสบายและเป็นกันเอง

สถานที่ตั้ง:ทาคาซากิชิ , ฮารุนะโกะมะจิ 846-3
เบอร์โทรศัพท์:027-374-9211
URL:http://www.yusuge.co.jp/