ฮะคุโจวมะรุ นิเซโกว

เรือนำเที่ยวรูปทรงหงส์สีขาวตัวอ้วนกลม ตัวเรือมีสองชั้น ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการนำท่านล่องเรือชมทัศนีย์ภาพความงามรอบทะเลสาป ท่านจะสามารถดื่มดำกับบรรยกาศบนดาดฟ้าของเรือได้อย่างเพลิดเพลินทั้งสี่ฤดู

สถานที่ตั้ง:ทาคาซากิ ฮารุนะโกะมะจิ 185
เบอร์โทรศัพท์:027-374-9408
เวลาเปิดบริการ:กลางเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน
เวลา9:00~16:30
อัตตราค่าบริการ:ผู้ใหญ่ 700 เยน เด็ก 350 เยน