โคองโด

เจดีย์หกเหลี่ยมที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังของไดคันนง (เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่) ระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะนั้น ท่านจะได้รับแจกกระดาษสำหรับเขียนคำ อธิฐานฟรี ให้ท่านเขียนสิ่งที่ท่านปรารถนาลงในกระดาษใบนั้น แล้วพับกระดาษ เป็นรูปนกกระเรียนจากนั้นนำไปถวายที่โคองโด จะทำให้สิ่งที่ท่านเขียนขอนั้น สมดั่งปรารถนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรัก