กิจกรรมการขี่ม้าและนั่งรถม้า

กิจกรรมนี้เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กๆสามารถใกล้ชิดกับม้า ซึ่งโดยปกติแล้ว จะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้สัมผัสกับม้าอย่างใกล้ชิดเช่นนี้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมขี่ม้าและนั่งรถม้าบริเวณรอบๆอีกด้วย

เวลาเปิดบริการ 10:00~15:00
(เมษายน~พฤศจิกายน)
ค่าบริการขี่ม้า 2000 เยน /ครั้ง
(ประมาณ 15 นาที)
ค่าบริการนั่งรถม้า ผู้ใหญ่ 1000 เยน เด็ก 800 เยน
(ประมาณ 20 นาที)