ฮารุนะซังโรปเวย์

ใช้เวลาเพียงนาทีโดยกระเช้าไฟฟ้าในการนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา ท่านก็จะได้ชื่นชมกับทัศนีย์ภาพอันงดงามด้านบนนั้น และในตอนลงเขา ท่านก็จะมองเห็นเสาโทริอิสีแดงเด่นเป็นสง่า ศาลเจ้าที่ท่านเห็นนั้นคือศาลเจ้าฮารุนะซังโจวจินจะ  ซึ่งที่ท่านสามารถไปขอพรให้เทพเจ้าคุ้มครองให้คลอดลูกง่ายปลอดภัย

สถานที่ตั้ง: ทาคาซากิชิ ฮารุนะโกะมะจิ 845-1
เบอร์โทรศัพท์:027-374-9238
เวลาเปิดทำการ:เปิดบริการตลอดทั้งปี
(หยุดวันที่อากาศไม่ดี)
เวลาเปิดบริการ:9:15~16:55
(รอบสุดท้ายขึ้นอยู่แต่ละฤดูกาล)
อัตราค่าบริการ:ค่านั่งกระเช้าลอยฟ้า
(ไป- กลับ)840 เยน
http://www.tanigawadake-rw.com/haruna/