กาโตว์ เฟสตา ฮะระดะ

ขนมปังฝรังเศสที่หอม อบสดใหม่ๆ โรยน้ำตาลอบกรอบ และยังมีรสพิเศษที่วางขายเฉพาะฤดูอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นรสไวท์ช็อคโคแล็ต หรือ รสมิลค์ช็อคโคแล็ตซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมชื่นชอบเป็นอย่างมาก ในส่วนของตัวโรงงานจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์โดยไม่เสียค่าเข้าชม และท่านยังสามารถชิมขนมที่ปกติไม่ได้วางขายโดยทั่วไปได้อีกด้วย

สถานที่ตั้ง:ทาคาซากิชิ,ชินมะจิ 1207
เบอร์โทรศัพท์:0274-43-1100
(ตึกใหม่ Chatou du bonheru)
URL:http://www.gateaufesa-harada.com/
เวลาเปิดบริการ:10:00~19:00
(หยุดวันที่1 มกราคมของทุกปี)
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน:วันจันทร์~วันศุกร์ 10:00~17:00
※ กรณีที่มาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10คนขึ้นไป กรุณาโทรจองล่วงหน้า
(เบอร์โทรติดต่อสอบถาม)0274-40-3331