มิซะโตะ ฟุเรไอ โคเอ็น

สวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮารุนะ
ชิระคาวะในเมืองมิซาโตะ มีเครื่องเล่นต่างๆ
มากมายและสนามหญ้าอันกว้างขวางซึ่งถูก
จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระดานลื่นรูปทรงไดโนเสาร์ และฟลาวเวอร์
โดมล้วนแล้วแต่ถูกใจเด็กๆยิ่งนัก ภายใน
บริเวณสวนสาธารณะยังมีร้านขายของที่
ท่านสามารถซื้อหาของว่างและเครื่องดื่ม
มารับประทานได้ด้วย ดังนั้นท่านจึงสามารถ
ไปเยือนสวนสาธารณะแห่งนี้ได้อย่างสบายใจ
โดยไม่ต้องจัดเตรียมอะไรไปรับประทานให้ยุ่ง
ยากเลย

สถานที่ตั้ง:ทาคาซากิชิ มิซาโตะมะจิ นิชิอะคิยะ740            
เบอร์โทรศัพท์:027-371-8400