มิทสึเดะระ โคเอ็น

สวนสาธารณะแห่งนี้ได้จัดเตรียมพื้นที่ทางเดินไว้สำหรับเดินเล่นไว้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีพื้นที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งมีน้ำพุและฟลาวเวอร์โดม เป็นต้น พื้นที่ ของสวนสาธารณะแห่งนี้มีขนาดใหญ่มาก ดังนั้นในวันหยุดสุดสัปดาห์จึงมัก จะมีผู้คนเป็นจำนวนมากมาพักผ่อนหย่อนใจ ณ.สวนสาธารณะแห่งนี้ ในฤดู ใบไม้ผลิก็จะมีดอกซากุระบานสะพรั่งสวยงามเป็นยิ่ง และในฤดูใบไม้ร่วงก็จะมี ใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงาม ดังนั้นสวนสาธารณะแห่งนี้จึงถือเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจและเพลิดเพลินกันได้ทุกๆคน

สถานที่ตั้ง:ทาคาซากิชิ มิทสึเดะระมะจิ 221
เบอร์โทรศัพท์:027-373-2461