ไอมะกะวะ ออนเซ็น ฟุเรไอคัน

บ่อน้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคือน้ำในบ่อจะมีอุณหภูมิสูงและมีน้ำแร่เป็นสีทองตามธรรมชาติ ท่านสามารถใช้บริการได้ทั้งแบบค้างคืนและแบบไปเช้าเย็นกลับ อีกทั้งยังมีรอ็คเฮาส์ไว้ให้ท่านเช่า เหมาะสำหรับเด็กๆและสังสรรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นอย่างยิ่ง

อัตราค่าเช่าบริการ 3 ชั่วโมง   ผู้ใหญ่ 510 เยน  เด็ก 250 เยนมีส่วนลดสำหรับชาวเมืองทาคาซากิ

สถานที่ตั้ง: ทาคาซากิชิ คุราบุจิมะจิ มิซูนุมะ 27    
เบอร์โทรศัพท์:027-378-3834   
URL:http://www12.ocn.ne.jp/~ aimagawa/