ทาคาซากิชิ เรคิชิ มินโซคุ ชิเรียวคัง

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทาคาซากิ เป็นแห่งเก็บรวบรวม รักษา และจัดแสดง เอกสารและหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับชาวพื้นเมืองที่ได้สูญหายไปแล้ว อาคารจัดแสดงนั้น ได้ใช้ตัวอาคารของศาลาว่าการเมืองหลังเก่าเป็นสถานที่จัดแสดง ตัวอาคารทำมาจากไม้ ถึงแม้นจะดูเก่าแต่มีคุณค่าและมีเสน่ห์ยิ่งนัก ท่านยังสามารถร่วมทำกิจกรรมการทอผ้าได้ ณ. พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อีกด้วย

สถานที่ตั้ง: ทาคาซากิชิ คะมิทะคิมะจิ 1058
เบอร์โทรศัพท์:027-352-1261
เวลาเปิดบริการ:9:00~16:00  
วันหยุด:หยุดทุกวันจันทร์・
วันถัดมาของวันหยุดราชการ・วันหยุดปลายปีและวันขึ้นปีใหม่
ค่าเข้าชม:ไม่เสียค่าเข้าชม