Symfonický orchestr prefektury Gunma

Symfonický orchestr, který byl založen v roce 1945 jako první orchestrální těleso tohoto druhu v Japonsku. Hluboká podpora prefektury Gunma, města Takasaki a opravdových milovníků klasické vážné hudby dovolila vybudovat symfonický orchestr s vysokou úrovní, který pokračuje v hudební tradici a který se stal známým v hudebních kruzích i u hudbymilovného publika v Japonsku.

Abonentní koncerty orchestru, jejichž počet již přesáhl číslo 500, pořádané každý měsíc před zcela naplněným hledištěm s vděčným publikem, představují pro hráče orchestru i pro posluchače skutečnou chloubu prefektury Gunma a města Takasaki.

Je mi velkým potěšením, že se jako flétnista tohoto orchestru mohu zúčastnit tvoření krásné hudby. Vysoká úroveň Symfonického orchestru prefektury Gunma a to, že má ve svých řadách také několik cizinců, svědčí o tom, že je to orchestr, který má ambice nabýt světového významu.